Category: Halwa Recipe

Badam Halwa Recipe in hindi

Badam Halwa Recipe

Badam Halwa Recipe4.8 (96.67%) 6 votes Badam Halwa Recipe – Ingredients 700 ग्राम – बादाम 250 ग्राम – चीनी 1 टेबल स्पून – इलाइची 200 ग्राम – घी 1 टेबल स्पून – बादाम सजावट...